Rozwody nie są przyjemne, a ich przebieg to emocjonalna huśtawka. Jednak, jeśli rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały i zupełny pod względem duchowym, fizycznym i gospodarczym, może to być właściwy krok w nowym życiu. Sam proces jest trudny i dotyka wielu aspektów codzienności. Jako doświadczeni specjaliści z zakresu prawa staramy się przeprowadzić naszych Klientów przez niego z empatią i w możliwie najkrótszym czasie.

Pomoc prawna w trakcie rozwodu – Adwokat Łódź

W pierwszej kolejności w sprawach rozwodowych zalecana jest terapia. W wielu przypadkach pozwala przezwyciężyć trudności istniejące między małżonkami. Gdy wzajemne relacje pełne są negatywnych emocji, gniewu, żalu i odmiennych wrażeń związanych z małżeństwem, rozwód staje się koniecznością.

Nasza kancelaria adwokacka ma za zadanie doprowadzić do wydania orzeczenia satysfakcjonującego dla obu stron, bez niepotrzebnego przeciągania przewodu sądowego. Dokładamy wszelkich starań, by rozstanie przebiegło sprawnie i uczciwie dla każdego członka rodziny bez względu na orzeczenie o winie lub jego brak.

Nie zawsze jednak możliwe jest polubowne rozwiązanie sporu.

W takich przypadkach podejmujemy kompleksowe działania, których celem jest zakończenie sporu przed sądem przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu klienta. Naszym celem jest jednak, by rozwód przebiegał w najmniej traumatyczny sposób.

Adwokat Łódź Rozwód – zakres prac

Nasza kancelaria w Łodzi to zespół specjalistów, który towarzyszy swoim klientom na każdym etapie rozwodu.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sądzie i poza nim. Bazując na wieloletnim doświadczeniu nasz dobry adwokat rozwodowy udzieli wsparcia zarówno w kwestiach prawnych jak również tych związanych z emocjami towarzyszącymi sprawie rozwodowej.

Nasza kancelaria adwokacka pomoże przygotować:

 • pozew rozwodowy
 • niezbędną dokumentację do przedstawienia w sądzie
 • wniosek o zabezpieczenie alimentów
 • wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi
 • odpowiedź na pisma sądowe
 • odpowiedź na pisma adwokata dotychczasowego małżonka/małżonki
 • wnioski o zasądzenie alimentów
 • wnioski o podwyższenie/obniżenie alimentów
 • ograniczenie prawa opieki nad dzieckiem
 • podział majątku
 • ustalenie ojcostwa
 • eksmisję w przypadku znęcania się
 • apelację

Ponadto nasz adwokat rozwodowy będzie godnie reprezentował Klienta podczas rozprawy oraz przed drugą stroną sporu. Podczas procesu rozwodowego pomożemy również w ustaleniu opieki nad dziećmi.

Sprawa rozwodowa a podział majątku i alimenty

Sam rozwód może być szybki i prosty, ale trudności pojawiają się przy podziale majątku wspólnego.

Jeśli podczas postępowania rozwodowego byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, wtedy o jego rozdysponowaniu decyduje sąd. Może on również orzec o konieczności alimentów, szczególnie jeśli musi zabezpieczyć interesy małoletnich dzieci.

W sprawie odział majątku warto zwrócić się o pomoc do kancelarii adwokackiej. Jeszcze przed wystąpieniem o rozwód. Wtedy przedstawimy możliwe zakończenia, które Klient może wziąć pod rozwagę.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Jeśli małżonkowie są zgodni, a pozew dobrze przygotowany, rozwód można uzyskać już na pierwszej rozprawie. Wtedy całość procesu zajmuje najwyżej kilka miesięcy. Najszybszy i najmniej kosztowny spośród spraw rozwodowych jest rozwód bez orzekania o winie.

Bardziej skomplikowane sprawy rozwodowe mogą potrwać nawet kilka lat. Mowa choćby o rozwodach z winy jednego z małżonków lub takich, podczas których przyznawana jest władza rodzicielska. Sprawę komplikuje także podział majątku.

Zależy nam, aby nasi Klienci byli jak najkrócej narażeni na stres. Dlatego nasza kancelaria adwokacka zapewniamy profesjonalne prowadzenie sprawy rozwodowej i skrupulatne przygotowanie dokumentacji.

Kancelaria Dawid Figurski i Arkadiusz Wróblewski to adwokat w Łódź, który poprowadzi rozwód bez komplikacji i zbędnych nerwów.

Rozwód a prawo opieki do dzieci

Rozstrzygnięcie kwestii związanej z powierzeniem prawa do opieki nad dzieckiem należy do jednego z obligatoryjnych elementów wyroku sądowego.

Zgodnie z obowiązującym prawem to do sądu należy decyzja dotycząca miejsca zamieszkania dzieci. Może przyznać władzę rodzicielską obojgu rodzicom lub jednemu z nich.

Adwokaci naszej kancelarii w Łodzi pomogą interpretować prawo rodzinne, które reguluje ważne kwestie w zakresie władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem.

Rozwód – orzekanie o winie współmałżonka

Jeśli którykolwiek z małżonków chce uzyskać rozwód z orzekaniem o winie, sąd ma obowiązek ustalić, który z małżonków faktycznie ponosi winę za rozpad małżeństwa. Musi zatem ustalić, która ze stron doprowadziła do rozpadu pożycia małżeńskiego.

Najczęstsze przypadki, w których rozwód odbywa się z orzekaniem winy, są:

 • alkoholizm,
 • zdrada,
 • przemoc fizyczna lub psychiczna,
 • odmowa współżycia czy hazard.