Obsługa prawna firm – skuteczny adwokat Łódź

Właściwa obsługa prawna firm jest kluczowym elementem sukcesu. Dla przedsiębiorców skuteczne zarządzanie aspektami prawno-korporacyjnymi ma wielkie znaczenie dla utrzymania stabilności, minimalizacji ryzyka oraz zapewnienia zgodności z przepisami. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną działalności gospodarczej, świadcząc obsługę prawną zarówno małym, jak i dużym firmom. Z nami prawo gospodarcze jest proste!

Obsługa prawna spółek

Kompleksowa obsługa prawna spółek jest jednym z priorytetów naszego zespołu radców prawnych WF Adwokaci Łódź. W ramach świadczonych usług proponujemy obsługę zarówno nowych podmiotów, jak i tych istniejących.

Prawo gospodarcze, prawo podatkowe znamy od podszewki! Nie obce są nam również zagadnienia prawa handlowego. Dlatego nasza obsługa przedsiębiorców gwarantuje Państwu:

  • tworzenie spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych (sporządzenie projektów umów, gromadzenie dokumentacji rejestrowej, sporządzanie formularzy na potrzeby ZUS, NIP i REGON);
  • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji;
  • due dilligence – opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby spółek i ich organów;
  • stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności spółki;
  • sporządzanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich;
  • bieżące informowanie o zaistniałych zmianach prawnych;
  • przeprowadzanie procedury wyłączenia wspólnika;
  • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń);
  • przeprowadzenie procesu likwidacji spółki;
  • łączenie, podział i przekształcenia spółek;

Prowadzona przez nas usługa obsługi prawnej firm ma charakter kompleksowy. Wiąże się to z analizą sytuacji prawnej na wielu płaszczyznach prawa, w tym cywilnego, handlowego, gospodarczego, podatkowego i karnego.

Powierzając nam prowadzenie spraw spółki, mogą być Państwo pewni, że w sposób należyty będziemy czuwać nad wszelkimi sprawami prawnymi spółki, w razie potrzeby godnie reprezentując Państwa przed sądami czy organami administracji publicznej.

Poza prowadzeniem procesów i bieżącym doradztwem prawnym jesteśmy do Państwa dyspozycji w kwestii prowadzenia negocjacji biznesowych.

Obsługa prawna firm – usługi dodatkowe

Windykacja należności

W trudnych czasach kryzysu gospodarczego wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niewypłacalności swoich kontrahentów. W takiej sytuacji konieczna może być windykacja należności podmiotów gospodarczych.

Naszym zadaniem jest obsługa prawna firm. Wobec tego nasi adwokaci pomogą Państwu w negocjowaniu spłat i restrukturyzacji zadłużenia, zarówno na etapie postępowania przed sądowego, sądowego jak i egzekucyjnego.

Nasi specjaliści od prowadzenia procesów sądowych posiadają niezbędne doświadczenie w dochodzeniu zaległości od dłużników, co pozwoli na możliwie szybkie i skuteczne odzyskanie Państwa należności.

Zaproponujemy Państwu fachowe doradztwo prawne i optymalne rozwiązania, wskazując najwłaściwszą drogę postępowania w danej sprawie zarówno na etapie przed procesowym, jak i w toku postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. 

Umowy

Nasza obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje negocjowanie i sporządzanie umów przygotują dla Państwa wszelkie potrzebne umowy występujące w obrocie gospodarczym.

Swoje bogate doświadczenia w tym zakresie prawnicy Kancelarii „Wróblewski, Figurski” Adwokacka Spółka Partnerska w Łodzi zdobywali przy negocjowaniu i przygotowaniu umów dotyczących realizacji inwestycji oraz umów deweloperskich.

W ramach świadczonych usług dla naszych klientów niejednokrotnie przygotowywaliśmy umowy znajdujące zastosowanie w obrocie gospodarczym takie jak np. sprzedaż, najem, leasing, franchising, przeniesienie praw autorskich, umowa przelewu wierzytelności, przejęcie długu.

Obsługa prawna przedsiębiorców ma za zadanie odpowiednio zabezpieczyć Państwa działalność gospodarczą w świecie biznesu. Naszym klientom proponujemy kompleksowe opracowanie umów, co pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych sporów.

Mając na względzie szybkość obrotu i wymogi dzisiejszego biznesu jesteśmy bardzo elastyczni i szybko reagujemy na potrzeby klientów pojawiające się w tej materii.

Zlecając nam analizę lub sporządzenie umowy, mają Państwo pewność, że zostanie ona przygotowana zgodnie z Państwa założeniami, stając się dużym ułatwieniem dla prowadzenia działalności.