Prawo spółek

Kompleksowa obsługa spółek jest jednym z priorytetów naszego zespołu radców prawnych. W ramach świadczonych usług proponujemy obsługę zarówno nowotworzonych podmiotów, jak również tych istniejących.

Z uwagi na szeroką specjalizację w dziedzinie prawa handlowego i gospodarczego proponujemy Państwu:

  • tworzenie spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych (sporządzenie projektów umów, gromadzenie dokumentacji rejestrowej, sporządzanie formularzy na potrzeby ZUS, NIP i REGON);
  • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji;
  • due dilligence – opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby spółek i ich organów;
  • stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności spółki;
  • sporządzanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich;
  • bieżące informowanie o zaistniałych zmianach prawnych;
  • przeprowadzanie procedury wyłączenia wspólnika;
  • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń);
  • przeprowadzenie procesu likwidacji spółki;
  • łączenie, podział i przekształcenia spółek;

Prowadzona przez nas obsługa spółek ma charakter kompleksowy, co wiąże się z analizą sytuacji prawnej na wielu płaszczyznach prawa, w tym cywilnego, handlowego, gospodarczego, podatkowego i karnego. Powierzając nam prowadzenie spraw spółki możecie być Państwo pewni, że w sposób należyty będziemy czuwać nad wszelkimi sprawami prawnymi spółki.

Poza prowadzeniem procesów i bieżącym doradztwem prawnym, jesteśmy do Państwa dyspozycji w kwestii prowadzenia negocjacji biznesowych.

 

Windykacja należności

W trudnych czasach kryzysu gospodarczego wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niewypłacalności swoich kontrahentów. Nasi adwokaci pomogą Państwu w negocjowaniu spłat i restrukturyzacji zadłużenia, zarówno na etapie postępowania przed sądowego, sądowego i egzekucyjnego.

Nasi specjaliści od prowadzenia procesów sądowych posiadają niezbędne doświadczenie w dochodzeniu zaległości od dłużników, co pozwoli na możliwie szybkie i skuteczne odzyskanie Państwa należności. Zaproponujemy Państwu optymalne rozwiązania, wskazując najwłaściwszą drogę postępowania w danej sprawie zarówno na etapie przed procesowym, jak i w toku postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. 

 

Umowy

Nasi prawnicy specjalizujący się w negocjowaniu i sporządzaniu umów przygotują dla Państwa wszelkie potrzebne umowy występujące w obrocie gospodarczym. Swoje bogate doświadczenia w tym zakresie prawnicy Kancelarii „Wróblewski, Figurski” Adwokacka Spółka Partnerska w Łodzi zdobywali przy negocjowaniu i przygotowaniu umów dotyczących realizacji inwestycji oraz umów deweloperskich. W ramach świadczonych usług dla naszych klientów niejednokrotnie przygotowywaliśmy umowy znajdujące zastosowanie w obrocie gospodarczym takie jak np. sprzedaż, najem, leasing, franchising, przeniesienie praw autorskich, umowa przelewu wierzytelności, przejęcie długu. Ta część naszej pracy ma za zadanie odpowiednie zabezpieczenie Państwa interesów w świecie biznesu. Naszym klientom proponujemy kompleksowe opracowanie umów, co pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych sporów. Mając na względzie szybkość obrotu i wymogi dzisiejszego biznesu jesteśmy bardzo elastyczni i szybko reagujemy na potrzeby klientów pojawiające się w tej materii.

Zlecając nam analizę lub sporządzenie umowy mają Państwo pewność, że zostanie ona przygotowana zgodnie z Państwa założeniami, zabezpieczając Państwa interesy w sposób jak najbardziej właściwy.