Z podziałem majątku mamy zwykle do czynienia w dwóch przypadkach: spadku lub ustaniu wspólnoty majątkowej przy rozwodzie. Obie sytuacje są raczej przykre i stresujące dla jej uczestników, dlatego proponujemy skonsultowaniem się z naszą kancelarią, aby rozwiać wszelkie wątpliwości jeszcze przed rozpoczęciem postępowania. W przypadku podziału majątku można go ustalić za sprawą ugody, bez angażowania sądu. Pomagamy przygotować dokumentację i wynegocjować korzystne porozumienie zarówno w zaciszu kancelarii, jak i na wokandzie. Zawsze podchodzimy ze zrozumieniem do trudnych sytuacji życiowych i maksymalnie skrócić czas postępowania oraz konieczną ilość wizyt na sali sądowej.

Podział majątku w wyniku spadku

Sprawa spadkowa określa jedynie spadkobierców oraz ich udział w spadku. Jeśli są oni zgodni lub majątek zmarłego przechodzi tylko na jedną osobę, nie ma potrzeby oficjalnego podziału majątku. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy krewni nie są w najlepszych relacjach lub w skład posiadania wchodzą wartościowe i niepodzielne rzeczy np. mieszkanie. Wtedy niezbędna jest sprawa o podział majątku w wyniku spadku.

Podział majątku w wyniku rozwodu

Przy wstępowaniu w związek małżeński optymistycznie zakładamy, że będzie on trwał do końca życia. Mało par decyduje się na spisanie intercyzy. Jednak życie pisze różne scenariusze i czasem dochodzi do rozwodów. A wtedy wszystko, czego małżonkowie dorobili się razem lub samodzielnie traktowane jest jako wspólny majątek, który trzeba podzielić. Można to zrobić na jeden z trzech sposobów: podział w naturze, przejęcie na własność i spłata drugiej osoby albo egzekucją sprzedaży.

Kancelaria Dawid Figurski i Arkadiusz Wróblewski adwokat podział majątku Łódź mamy duże doświadczenie w takich sprawach i zawsze staramy się doprowadzić do szybkiej i satysfakcjonującej obie strony ugody. Podejmujemy się też trudniejszych spraw, gdzie w grę wchodzą również kwestie alimentów czy posiadania małoletnich dzieci.

Podział majątku – zakres pracy / usług adwokata

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w postępowaniach, które mają na celu podział majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków lub postępowaniach podziału spadku. Zakres działań, jaki wykonuje adwokat rozwodowy z tego zakresu jest następujący:

 • ustalenie majątku wspólnego i osobistego
 • reprezentowanie klienta przed sądem
 • rozliczenie kosztów utrzymania
 • ustalenie udziałów w majątku
 • zabezpieczenie majątku
 • przeprowadzanie negocjacji między stronami
 • podział majątku po śmierci jednego ze współmałżonków
 • proces eksmisyjny
 • reprezentowanie podczas spotkań z notariuszem
 • uniemożliwienie drugiej stronie wyzbywania się majątku wspólnego
 • ustalenie treści księgi wieczystej