Oferujemy Państwu kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa transportowego. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się sprawami z obszaru przewozu towarów oraz przemieszczania się osób z punktu A do punktu B.

W Polsce prawo transportowe, stojące obok prawa gospodarczego i prawa pracy, definiuje się jako zbiór przepisów odpowiadających za regulację przewozów, przemieszczanie się osób i przedmiotów, w tym przesyłek, ładunków i innych towarów, przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. To także zasady związane organizacją transportu postrzeganego jako istotny element gospodarki narodowej i innych usług powiązanych z przewozem.

W naszym kraju istnieją cztery podstawowe źródła prawa transportowego, a więc prawo przewozowe, lotnicze i pocztowe oraz kodeks morski. Nie funkcjonuje więc jeden usystematyzowany zbiór przepisów odnoszących się do transportu (taki zbiór jest na przykład w przypadku prawa cywilnego i prawa karnego). Są one natomiast obecne w wielu innych kodeksach, w tym między innymi w prawie cywilnym czy administracyjnym.

Prawo cywilne precyzuje także wszelkie kwestie związane ze stosunkami o charakterze majątkowym występującymi pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi a klientami. Powstają one na podstawie różnorodnych umów, w tym między innymi przeładunku, spedycji, składowania i przechowywania, jak również umowy najmu, leasingu i czarteru podjętego w celach przewozowych.

W naszym kraju do najczęściej zawieranych umów z zakresu prawa transportowego należą umowy spedycji i umowy przewozu. Różnią się one przede wszystkim przedmiotem umowy, ale również kwestią odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w trakcie transportu. W momencie gdy zawierana jest umowa przewozu przewoźnik przyjmuje zlecenie transportowe, które polega na przewozie towaru z jednego miejsca do drugiego. Z kolei umowa spedycji oznacza, że spedytor przejmuje na siebie całą kwestię organizacji przewozu towaru z jednego miejsca do drugiego. Czynności te mogą oznaczać wysyłkę, odbiór bądź inne elementy związane z transportem przesyłki.

Co ważne przy zawieraniu umowy przewozu lub spedycji istnieje możliwość przekazania konkretnych czynności podwykonawcom. W przypadku gdy strony podpisały umowę przewozu, odpowiedzialność za przesyłkę regulowana jest przez prawo przewozowe bądź konwencję CMR. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli przewoźnik przekaże zlecenie podwykonawcy, nadal ciąży na nim odpowiedzialność za ewentualne szkody. Z kolei kiedy mamy do czynienia z umową spedycji kwestia odpowiedzialności regulowana jest w przepisach prawa cywilnego. W skrócie odpowiedzialnością za szkodę obarcza się przewoźnika, jednak jej skutkami można obciążyć także spedytora. Ta sprowadza się jednak wyłącznie do tzw. winy w wyborze, co oznacza, że spedytor chcący oczyścić się z odpowiedzialności za szkodę jest zmuszony do wykazania braku swojej winy w wyborze przewoźnika.

Nasza kancelaria adwokacka „Wróblewski, Figurski” Adwokacka Spółka Partnerska w Łodzi zajmuje się sprawami z obszaru prawa transportowego. Są to głównie sprawy z zakresu konwencji CMR. Reprezentujemy przed sądem naszych klientów w różnego rodzaju sporach z firmami działającymi zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej, zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.