Prawo spadkowe to ustawa, która reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy. Nasza kancelaria adwokacka w Łodzi gwarantuje swoim klientom profesjonalne porady prawne podczas procesu spadkowego, który obejmuje już samo stwierdzenie nabycia spadku aż po ostateczny jego podział.

Doświadczony Adwokat – spadek Łódź

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w prawie spadkowym, nasz adwokat dokona analizy sytuacji klienta. Zaproponuje optymalne i realne rozwiązania przy uwzględnieniu potencjalnych konsekwencji.

Adwokat od spraw spadkowych reprezentuje klienta nie tylko przed sądami, ale również przed innymi organami administracji publicznej biorącymi udział w postępowaniu.

Sprawy spadkowe – zakres działań kancelarii

Nasz prawnik od spraw spadkowych dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają skutecznie zabezpieczyć interesy klienta podczas wszystkich działań podejmowanych w procesie spadkowym.

W ofercie kancelarii prawa spadkowego w Łodzi udzielamy pomocy prawnej w takich zagadnieniach prawnych jak:

  • zachowek
  • odrzucenie spadku
  • sporządzanie testamentu
  • procedura podważania testamentu
  • podatek od spadku
  • negocjacje spadkowe
  • sporządzanie pism procesowych
  • przygotowanie do rozprawy

Adwokat od spraw spadkowych – kiedy warto się na niego zdecydować?

Dla wielu osób okazuje się, że sprawy spadkowe to szereg skomplikowanych i czasochłonnych działań.

Często dochodzi również wątek emocjonalny, gdy podział spadku odbywa się przy udziale kilku spadkobierców, którzy pozostają ze sobą w konflikcie.

Z reguły jedyną drogą do zakończenia całego procesu spadkowego jest wniesienie sprawy na drogę sądową. W takich przypadkach adwokat od spraw spadkowych może być jedyną osobą, która doprowadzi w sprawny sposób do rozwiązania sporu.

Testament dziedziczenie

Porady spadkowe naszej kancelarii obejmują również zagadnienia z zakresu dziedziczenia testamentowego.

Doradzamy klientom jak sporządzić testament, w którym uregulują podział swojego majątku w sposób odmienny od przewidzianego w ustawie prawa spadkowego.

Nasza kancelaria adwokacka zapewnia wsparcie osobom, które dochodzą swoich roszczeń wynikających z treści testamentu, jak również spadkobiercom podważającym jego zapisy.

Długi spadkowe

Nasz adwokat udziela porad prawnych osobom, dla których przyjęcie spadku może się wiązać z odziedziczeniem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Osobom ponoszącym odpowiedzialność za długi.

Dokonując szczegółowej analizy prawnej wierzytelności i długów, możliwych dróg ich egzekucji dostarczają wszystkich niezbędnych informacji, dzięki którym klient dostaje szansę podjęcia właściwej decyzji w sprawach spadkowych, zabezpieczając dzięki temu interesy swoje i swoich najbliższych.

Prawo spadkowe a wydziedziczenie

Wydziedziczenie jest niczym innym, jak pozbawieniem zstępnych, małżonka lub rodziców spadkodawcy prawa do zachowku przysługującego im na podstawie ustawy.

Spadkobierca może zostać wydziedziczony, jeśli jego zachowania jednoznacznie mogą być ocenione jako naganne moralnie.

Zatem jeśli dopuścił się przestępstwa wobec spadkodawcy lub jego najbliższych, nie dopełnia wobec spadkodawcy określonych obowiązków rodzinnych lub postępuje w sprzeczności z ogólnymi zasadami życia społecznego, to spadkodawca może pozbawić go do prawa do zachowku.

Prawo spadkowe a prawo podatkowe

Czy fakt nabycia spadku należy zgłosić do Urzędu Skarbowego?

Jak wysokie są podatki za spadki i darowizny?

Z takimi pytaniami borykają się spadkobiercy, dla których zasady podatkowe dotyczące prawa spadkowego często są zbyt skomplikowane.

Tym bardziej że ulegają one częstym zmianom.

Pracownicy naszej kancelarii odpowiedzą na wszystkie pytania, wskazując przy tym właściwe rozwiązania. Dzięki temu spadkobierca uniknie niekorzystnych skutków prawnopodatkowych wynikających z podjęcia niewłaściwych działań.