Nasi prawnicy zajmują się doradztwem z zakresu prawa pracy oraz reprezentacją procesową zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach toczących się przed sądami pracy. Ponadto oferujemy pomoc prawną w sprawach należących do właściwości ZUS i KRUS, w tym w szczególności w sprawach z zakresu podlegania i wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne oraz wypłaty należnych od ZUS (KRUS) świadczeń (zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, zasiłki pogrzebowe, świadczenia rehabilitacyjne), a także w sprawach emerytalno-rentowych.