Jednym z wiodących działań Kancelarii jest prowadzenie szeroko rozumianych spraw cywilnych. Nasi prawnicy zapewniają rzeczową i skuteczną pomoc prawną z zakresu:

  • prawa osobowego (m.in. o ubezwłasnowolnienie, sprawach stanu cywilnego);
  • prawa rzeczowego (m.in. spory o własność, posiadanie, zniesienie współwłasności);
  • prawa zobowiązań (m.in. umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy sprzedaży, umowy przewozu), a także
  • stosunków konsumenckich (m.in. umowa sprzedaży konsumenckiej, klauzule niedozwolone, reprezentacja przed UOKiK).

Oferujemy Państwu zarówno doradztwo prawne (pozasądowe), jak i reprezentację Klienta w postępowaniach przed sądem.