Zapewniamy Naszym Klientom kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w sprawach odszkodowawczych prowadzonych przeciwko zakładom ubezpieczeń, organom administracji państwowej, instytucjom finansowym, a także podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Skutecznie reprezentujemy interes Naszych Klientów zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak i sądowym w przedmiocie roszczeń odszkodowawczych, a także w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku. „Wróblewski, Figurski” Adwokacka Spółka Partnerska w Łodzi oferuje pomoc w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z następującymi sytuacjami:

  • wypadki komunikacyjne,
  • wypadki losowe,
  • wypadki przy pracy,
  • błędy lekarskie,
  • śmierć bliskiej osoby
  • inne.

Odszkodowania komunikacyjne

Kancelaria adwokacka „Wróblewski, Figurski” Adwokacka Spółka Partnerska w Łodzi służy fachową pomocą adwokatów w Łodzi w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień za szkody komunikacyjne. Wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii adwokackiej w tej dziedzinie pozwala na dobieranie najkorzystniejszych dla Klientów rozwiązań, zarówno w zakresie szkód likwidowanych z ubezpieczenia OC, jak i z ubezpieczenia AC. Reprezentujemy poszkodowanych na etapie postępowania przesądowego, jak również przed sądami i komornikami. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, osoby poszkodowane w kolizjach i wypadkach komunikacyjnych  uzyskują godne świadczenia ze strony sprawców szkód oraz ubezpieczycieli.

Kancelaria „Wróblewski, Figurski” Adwokacka Spółka Partnerska z Łodzi współpracuje z rzeczoznawcami samochodowymi, co pozwala na miarodajne ustalenie zakresu dochodzonych roszczeń jeszcze na etapie przedsądowym.

Odszkodowania medyczne

Kancelaria adwokacka „Wróblewski, Figurski” Adwokacka Spółka Partnerska z Łodzi oferuje kompleksową pomoc adwokata w zakresie dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynień oraz renty za błędy w sztuce medycznej w sporach ze szpitalami, lekarzami, przychodniami medycznymi oraz ubezpieczycielami. Usługi Kancelarii obejmują m.in. negocjacje z ubezpieczycielami, pomoc w gromadzeniu dokumentacji medycznej, reprezentację prawną w postępowaniach sądowych (karnych oraz cywilnych).