„Wróblewski, Figurski” Adwokacka Spółka Partnerska oferuje stałą obsługę prawną przedsiębiorców oraz ich reprezentowanie w sprawach przed sądami gospodarczymi. Stała obsługa prawna firm obejmuje porady prawne, w szczególności w zakresie:

 • zarządzania wierzytelnościami Klienta,
 • pomocy prawnej w sporach z kontrahentami,
 • prawa gospodarczego (spółek), m.in.: redagowanie i obsługa procesu zmiany umowy spółki / statutu,
 • obsługi prawnej działalności organów spółki,
 • przygotowywania dokumentacji w postępowaniu rejestrowym (m.in. wpisy / zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym),
 • prawa administracyjnego, m.in.: pomoc prawna w postępowaniu zmierzającym do uzyskania zezwoleń, licencji, koncesji oraz w postępowaniu podatkowym,
 • prawa pracy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych i spółek prawa handlowego).

Stała obsługa prawna firm obejmuje porady prawne, w szczególności w zakresie:

 • zarządzania wierzytelnościami Klienta,
 • pomocy prawnej w sporach z kontrahentami,
 • prawa gospodarczego (spółek), m.in.: redagowanie i obsługa procesu zmiany umowy spółki / statutu,
 • obsługi prawnej działalności organów spółki,
 • przygotowywania dokumentacji w postępowaniu rejestrowym (m.in. wpisy / zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym),
 • prawa administracyjnego, m.in.: pomoc prawna w postępowaniu zmierzającym do uzyskania zezwoleń, licencji, koncesji oraz w postępowaniu podatkowym,
 • prawa pracy.

Ceny świadczenia stałej obsługi prawnej firmy uzależnione są od Państwa zapotrzebowania, wielkości podmiotu oraz charakteru i zakresu udzielanej pomocy prawnej. Nasi adwokaci, którzy zajmują się w pracy pismami procesowymi i prowadzeniem spraw sądowych, na samym początku zajmą się rozpoznaniem Państwa potrzeb i oczekiwań.

Dla przykładu:

 • bieżący monitoring płatności – obejmuje stałą kontrolę terminowości regulowania płatności przez Państwa kontrahentów, wystosowywanie wezwań do zapłaty, dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego (tryb nakazowy, upominawczy, uproszczony) oraz reprezentowanie w toku ewentualnego postępowania egzekucyjnego. Zakres pomocy obejmuje także dostosowywanie umów i innych dokumentów (np. ogólnych warunków umów) pod kątem szybszego dochodzenia należności (zamieszczanie klauzul zabezpieczających interesy itp.),
 • bieżący kontakt z adwokatem (obejmuje udzielenie szybkich odpowiedzi na Państwa pytania prawne w formie telefonicznej i mailowej, w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności, bez konieczności umawiania spotkań),
 • stała obsługa prawna – obejmuje fachowe reprezentowanie podmiotu przed organami wymiaru sprawiedliwości (sądami, komornikami, prokuraturami, policją) oraz urzędami (np.: Urząd Skarbowy, Urząd Celny itp.), bieżący monitoring płatności, bieżący kontakt z adwokatem oraz wykonywanie pomocy prawnej w siedzibie Klienta,